ПОРЯДОК безоплатних оформлення та видачі громадянам України державних актів на право власності на з
Меню сайту

Пошук

Друзі сайту

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Вітаю Вас, Гість · RSS 04.07.2020, 03:49

ПОРЯДОК
безоплатного оформлення та видачі громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки
 
 
 
1. Цей Порядок визначає спрощену процедуру безоплатних оформлення та видачі громадянам України у 2009 та наступних роках державних актів на право власності на земельні ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку і господарських будівель, ведення особистого селянського господарства в межах населених пунктів та ведення садівництва у розмірах, визначених статтею 121 Земельного кодексу України, після прийняття рішення про передачу громадянам безоплатно у приватну власність земельних ділянок
 
1) органами місцевого самоврядування до 1 січня 2002 р. - відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 р. N 15-92 "Про приватизацію земельних ділянок" та Земельного кодексу України від 18 грудня 1990 р. N 561-XII (в редакції Закону України від 13 березня 1992 р. N 2196-XII);
 
2) органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади з 1 січня 2002 р. - відповідно до статті 118 Земельного кодексу України
 
2. Для одержання державного акта на право власності на земельну ділянку громадянин або уповноважена ним особа подає сільському, селищному, міському голові або уповноваженій ним особі адресовану територіальному органові Держкомзему заяву про видачу такого акта. Сільські, селищні та міські голови забезпечують організацію прийому таких заяв у кожному населеному пункті.
 
Заява про видачу державного акта на право власності на земельну ділянку подається за місцем розташування земельної ділянки.
 
До заяви додається:
 
копія документа, що посвідчує особу; засвідчена в установленому порядку
 
копія довіреності - для уповноваженої особи;
 
копія документа про присвоєння ідентифікаційного номера згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів;
 
копія рішення про передачу земельної ділянки у власність, прийнятого органом місцевого самоврядування чи районною держадміністрацією, а також у разі наявності - технічна документація із землеустрою щодо складення документів, що посвідчують право на земельну ділянку (далі - технічна документація), або проект відведення земельної ділянки, виготовлений та затверджений до 15 серпня 2009 року.
 
У разі неприйняття сільським, селищним чи міським головою або уповноваженою ним особою заяв про видачу державного акта на право власності на земельну ділянку або зволікання з їх передачею територіальний орган Держкомзему організовує прийом заяв громадян у відповідному селі, селищі чи місті.
 
(пункт 2 доповнено новим абзацом восьмим згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 р. N 1350,
у зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев'ятим)
 
Територіальним органам Держкомзему, районним держадміністраціям, органам місцевого самоврядування забороняється вимагати від громадян надання будь-яких інших документів, крім передбачених цим Порядком.
 
3. У разі відсутності рішення про передачу земельної ділянки у власність громадянина, який отримав її у користування до дня набрання чинності Земельним кодексом України, громадянин звертається із заявою про передачу йому у власність такої земельної ділянки до відповідного органу місцевого самоврядування, а стосовно такої земельної ділянки, отриманої у користування для ведення садівництва за межами населених пунктів, - до відповідної районної держадміністрації
 
Відповідний орган місцевого самоврядування чи районна держадміністрація невідкладно приймає рішення щодо надання дозволу на виготовлення технічної документації (виготовляється для громадян безоплатно, за рахунок коштів державного бюджету) з наступним затвердженням зазначеної документації та наданням земельної ділянки у власність відповідно до вимог частини другої статті 118 та в межах норм, визначених статтею 121 Земельного кодексу України.
 
У разі прийняття органом місцевого самоврядування до 15 серпня 2009 р. рішення щодо приватизації земельних ділянок, які перебували у користуванні громадян до набрання чинності Земельним кодексом України, на підставі статті 118 цього Кодексу без попереднього виготовлення технічної документації, такий орган місцевого самоврядування за відповідною заявою громадянина приймає рішення відповідно до абзацу другого цього пункту.
 
4. Територіальні органи Держкомзему згідно з актом (актами) приймання-передачі отримують від органів місцевого самоврядування заяви громадян про видачу державного акта на право власності на земельну ділянку разом з поданими громадянами документами.
 
У випадках, зазначених у пункті 3 цього Порядку, до заяви додаються прийняті відповідними органами місцевого самоврядування рішення.
 
Рішення, прийняті відповідно до пункту 3 цього Порядку районними держадміністраціями стосовно земельних ділянок, отриманих у користування для ведення садівництва за межами населених пунктів, подаються громадянами до територіальних органів Держкомзему самостійно.
 
5. На підставі заяви про видачу державного акта на право власності на земельну ділянку протягом трьох робочих днів з дати її надходження територіальні органи Держкомзему (далі - замовники) укладають:
 
1) договори про розроблення технічної документації - з державними підприємствами, що належать до сфери управління Держкомзему та мають ліцензію на проведення робіт із землеустрою (далі - виконавці), у разі передачі земельних ділянок громадянам у власність у випадках, зазначених у підпункті 1 пункту 1 та пункті 3 цього Порядку.
 
(абзац перший підпункту 1 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 р. N 124)
До договору про розроблення технічної документації замовник додає такі документи:
 
заяву про видачу державного акта на право власності на земельну ділянку;
 
довідку про обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки або її частини;
 
довідку про присвоєння кадастрового номера земельної ділянки;
 
рішення відповідного органу місцевого самоврядування чи районної держадміністрації про надання дозволу на виготовлення технічної документації (крім випадків, зазначених у підпункті 1 пункту 1 цього Порядку);
 
 наявні актуалізовані ортофотоплани, індексні кадастрові карти та інші планово-картографічні матеріали, а також наявну інформацію про земельну ділянку, яка може бути використана для виготовлення технічної документації.
 
(абзац сьомий підпункту 1 пункту 5 у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 р. N 124)
 
У разі укладення договору про розроблення технічної документації з виконавцем, крім державного підприємства "Центр державного земельного кадастру" (далі - Центр кадастру), замовник повідомляє регіональний відокремлений структурний підрозділ Центру кадастру (далі - регіональна філія Центру кадастру) про укладення такого договору для підготовки матеріалів чергового кадастрового плану.
 
Якщо технічна документація виготовлена без попереднього подання громадянами відповідних заяв, допускається передача замовником такої технічної документації до Центру кадастру для виготовлення державного акта на право власності на земельну ділянку. Видача державного акта у такому разі здійснюється одночасно з поданням заяви громадянином;
 
(підпункт 1 пункту 5 доповнено абзацом згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 р. N 1350)
 
2) договори про проведення державної реєстрації державного акта на право власності на земельну ділянку з Центром кадастру.
 
До договору про проведення державної реєстрації замовник додає технічну документацію чи проект відведення земельної ділянки, виготовлений та затверджений до 15 серпня 2009 року.
 
5-1. Забезпечення замовника ортофотопланами, індексними кадастровими картами та іншими планово-картографічними матеріалами здійснюється Укргеодезкартографією
 
(Порядок доповнено пунктом 51 згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 р.)
 
6. Виконавець протягом 10 робочих днів з дня укладення договору про розроблення технічної документації:
 
проводить аналіз документів, що надійшли від замовника;
 
отримує в регіональній філії Центру кадастру матеріали чергового кадастрового плану в електронному вигляді;
 
виконує необхідні обстежувальні, польові та камеральні роботи;
 
виготовляє технічну документацію у двох примірниках і подає їх на паперовому та електронному носіях до регіональної філії Центру кадастру і замовникові для погодження.
 
Технічна документація, що виготовляється відповідно до цього Порядку, не підлягає погодженню з природоохоронними і санітарно-епідеміологічними органами, органами архітектури і охорони культурної спадщини.
 
У разі необхідності прийняття рішень про уточнення площі земельної ділянки, її цільового призначення тощо або необхідності прийняття рішення про передачу земельної ділянки у приватну власність виконавець повертає
замовникові подані ним документи разом з технічною документацією з обґрунтуванням причини повернення.
 
7. Замовник погоджує технічну документацію протягом трьох робочих днів з дати її надходження та подає для заповнення до районного (міського) підрозділу регіональної філії Центру кадастру бланк державного акта на право власності на земельну ділянку або повертає органу місцевого самоврядування (чи громадянину у випадках, передбачених абзацом третім пункту 4 цього Порядку) за актом приймання-передачі подані ним заяву та документи з обґрунтуванням причини повернення.
 
8. Регіональна філія Центру кадастру протягом одного робочого дня з дня надходження технічної документації на електронному носії перевіряє її зміст, вносить відповідні відомості до бази даних державного земельного кадастру і передає до районного (міського) підрозділу регіональної філії Центру кадастру для заповнення бланка державного акта на право власності на земельну ділянку.
 
(пункт 8 у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 27.01.2010 р. N 124)
 
 
9. Районний (міський) підрозділ регіональної філії Центру кадастру протягом одного робочого дня з дня отримання бланка державного акта на право власності на земельну ділянку заповнює його та передає замовнику для підписання.
 
(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 р. N 124)
 
10. Державний акт на право власності на земельну ділянку, підписаний замовником та органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування, який прийняв рішення про безоплатну передачу громадянинові земельної ділянки у власність, передається для державної реєстрації відповідному районному (міському) підрозділові Центру кадастру.
 
11. Видача державного акта на право власності на земельну ділянку здійснюється представником районного (міського) підрозділу Центру кадастру у строк, що становить не більш як 30 робочих днів після надходження заяви про його видачу до замовника, за місцем розташування земельної ділянки.
 
12. Замовник разом з органом місцевого самоврядування організовує видачу державних актів на право власності на земельну ділянку в кожному населеному пункті.
 
13. З метою створення Державного фонду документації із землеустрою технічна документація на паперовому носії передається виконавцем замовнику протягом 10 робочих днів з дня її погодження замовником.
 
 
(пункт 13 у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 27.01.2010 р. N 124)
14. Фінансування робіт і послуг, пов'язаних з виготовленням технічної документації, оформленням та видачею державних актів на право власності на земельну ділянку, здійснюється замовником за рахунок коштів державного бюджету.
 
(Порядок із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 26.08.2009 р. N 901,
у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 21.10.2009 р. N 1112)
 
 
Copyright MyCorp © 2020
Безкоштовний хостинг uCoz